asdasd

Informacje

Rejestracja

Poniedziałek ---
Wtorek 12.00 - 16.00
Środa 7.30 - 9.00
Czwartek ---
Piątek 7.30 - 9.00

Godziny Przyjęć

Poniedziałek ---
Wtorek 16.00 - 17.30
Środa 9.00 - 10.00
Czwartek ---
Piątek 9.00 - 10.00

Badania

WSTĘPNE

– wykonywane przed pracownika przed podjęciem pracy na danym stanowisku na podstawie skierowania od pracodawcy .

OKRESOWE

- wykonywane przez pracownika na podstawie skierowania od pracodawcy przed upływem ważności poprzedniego badania profilaktycznego .

KONTROLNE

– wykonywane przez pracownika na podstawie skierowania od pracodawcy, jeżeli pracownik był niezdolny do pracy powyżej 30 dni .Pracownik zgłasza się do gabinetu medycyny pracy ze skierowaniem na badania kontrolne od pracodawcy i zaświadczeniem o zakończeniu leczenia od lekarza orzekającego wcześniej niezdolnośd do pracy.

DO CELÓW SANITARNO-EPITEMIOLOGICZNYCH

- wykonywane przez pracownika na wniosek pracodawcy obejmuje wpis do książeczki i wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych .
UWAGA- zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik podlega ponownemu badaniu do celów sanitarno- epidemiologicznych jeżeli zachoruje na chorobę zakaźną wymienioną w ustawie o chorobach zakaźnych (np.Salmonelloza).Po ukończonym leczeniu wykonuje w takim przypadku powtórnie badania dodatkowe (np.wymazy ) i na wniosek pracodawcy jest ponownie badany do celów sanitarno-epidemiologicznych.W związku z powyższym zwykle na orzeczeniu nie ma terminu kolejnego badania .

DLA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW DLA KIEROWCÓW

– do kursu prawa jazdy , wymiany prawa jazdy wykonywane są na wniosek pacjenta (ważne-dowód osobisty!)

BADANIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH (transport drogowy)

– wykonywane są na podstawie skierowania od pracodawcy ,wyników konsultacji specjalistycznych i badania psychologicznego .

PRZED BADANIEM !

Kandydaci na kierowców zgłaszają się na czczo (badanie glukozy) Pracodawca musi wydać skierowanie na badanie profilaktyczne i poinformować z którym gabinetem medycyny pracy ma podpisaną umowę na opiekę profilaktyczną nad pracownikami. Przykładowy druk skierowania od pracodawcy do pobrania na stronie.

Dokumenty

Kontakt

Adres:

Gabinet Medycyny Pracy

ul. Targowa 5/8

39-400 Tarnobrzeg

15 814 20 05